Cílem služby Tieto Predictive Analytics je předcházet výpadku kritických byznys procesů a aplikací firem na základě nepřetržité automatizované analýzy dat s využitím strojového učení. 

„V provozních datech aplikace můžeme najít náznaky toho, že se schyluje k potížím, dříve než k nim reálně dojde. Díky těmto analýzám pak máme možnost zamezit výpadkům kritických elektronických aplikací společností, pro které je jejich kontinuální běh zásadní. Příkladem mohou být třeba aplikace v bankách, nemocnicích nebo výrobních podnicích,“ uvádí Petr Lukasík, šéf firmy Tieto Czech.

Tohoto řešení využívá jedna z největších švédských pojišťoven Folksam. Pracuje s aplikacemi, které uživatel potřebuje mít neustále dostupné – až už se jedná o digitální služby pro zákazníky, či interní aplikace pro zajištění klíčových procesů, kupříkladu zpracování pojistných událostí. Odborníci ze společnosti Tieto Czech pro zákazníka zajišťují prediktivní analýzy na úrovni aplikací i byznysových procesů.

Na aplikační rovině tým Tieto pracuje s daty, jako je například počet uživatelů využívající aplikaci, počty přihlášení k ní, odezvy aplikací nebo chyby v nich. Na byznysové úrovni pak sbírá data o tom, jak probíhají samotné procesy. Příkladem může být zmíněné zpracování pojistné události – tedy jaké konkrétní akce se dějí, jak dlouho trvají a jak kvalitně jsou vykonané. „Všechna tato data, která jsme schopni zákazníkovi dodat, zvyšují jeho schopnost učinit rozhodnutí opřené o relevantní informace a adekvátněji tak reagovat na vzniklé situace. Data také umožňují rychleji odhalit incidenty – dokonce ještě dříve, než koncový uživatel vytvoří požadavek na service desku firmy,“ popisuje Petr Lukasík.

Tyto chytré analýzy jsou realizovány automatizovaně pomocí machine learningu a jsou pro zákazníky viditelné on-line v reálném čase. Obsahují přehledné vizualizace sesbíraných dat a jejich analytiku. Chytrý monitoring zvyšuje dostupnost aplikací a nabízí zákazníkovi také vhled do výkonnosti firmy.

Máme se ti ozvat my? Stačí nám říct jak.

E-mailem

Poskytnutím kontaktního údaje souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností Tieto Czech s.r.o. (IČ: 646 08 051) a Tieto Czech Support Services s.r.o. (IČ: 03938786). Údaje budou uchovávány po dobu 12 měsíců v souladu se zásadami zpracování osobních údajů.

SMS zprávou

Poskytnutím kontaktního údaje souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností Tieto Czech s.r.o. (IČ: 646 08 051) a Tieto Czech Support Services s.r.o. (IČ: 03938786). Údaje budou uchovávány po dobu 12 měsíců v souladu se zásadami zpracování osobních údajů.

Telefonicky

Poskytnutím kontaktního údaje souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností Tieto Czech s.r.o. (IČ: 646 08 051) a Tieto Czech Support Services s.r.o. (IČ: 03938786). Údaje budou uchovávány po dobu 12 měsíců v souladu se zásadami zpracování osobních údajů.

Upozornění
Zavřít