Velmi rádi bychom s Tebou zůstali v kontaktu, abychom Tě mohli oslovit v případě vhodné pozice pro Tebe. Proto prosíme o Tvůj souhlas se zpracováním Tvých osobních údajů, které jsi nám poskytl/la.

Poučení:
  • Správce osobních údajů je třeba informovat o změně osobních údajů zmíněných v CV a poskytnutých Správci, zvláště pokud pomohou zlepšit mé pracovní uplatnění.
  • Správcem Osobních údajů je společnost Tieto Czech s.r.o., IČ: 64608051.
  • Osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely kontaktování v případě otevření nových pracovních pozic či vypsání nových výběrových řízení a pro ověřování údajů v případě spolupráce s personálními agenturami.
  • Osobní údaje jsou sdíleny pouze se sesterskou společností Tieto Czech Support Services s.r.o., IČ: 03938786, která je využije pro účely případného budoucího oslovení s další nabídkou pracovních pozic.
  • Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu [2 let] od udělení Tvého souhlasu.
  • Máš právo požadovat přístup k Osobním údajům, jakož i právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
  • Souhlas se zpracováním Osobních údajů můžeš kdykoliv odvolat.

Máš teď nějakou otázku?

Ivana Němcová

Ptej se Ivany Němcové
na e-mailu ivana.nemcova@tieto.com
nebo telefonu +420 724 478 675.