Masz jakieś pytania?

Ivana Němcová

Zapytaj Ivany Nemcovej
poprzez e-mail ivana.nemcova@tieto.com
lub telefonicznie +420 724 478 675.