Cílem služby Tieto Predictive Analytics je předcházet výpadku kritických byznys procesů a aplikací firem na základě nepřetržité automatizované analýzy dat s využitím strojového učení. 

„V provozních datech aplikace můžeme najít náznaky toho, že se schyluje k potížím, dříve než k nim reálně dojde. Díky těmto analýzám pak máme možnost zamezit výpadkům kritických elektronických aplikací společností, pro které je jejich kontinuální běh zásadní. Příkladem mohou být třeba aplikace v bankách, nemocnicích nebo výrobních podnicích,“ uvádí Petr Lukasík, šéf firmy Tieto Czech.

Tohoto řešení využívá jedna z největších švédských pojišťoven Folksam. Pracuje s aplikacemi, které uživatel potřebuje mít neustále dostupné – až už se jedná o digitální služby pro zákazníky, či interní aplikace pro zajištění klíčových procesů, kupříkladu zpracování pojistných událostí. Odborníci ze společnosti Tieto Czech pro zákazníka zajišťují prediktivní analýzy na úrovni aplikací i byznysových procesů.

Na aplikační rovině tým Tieto pracuje s daty, jako je například počet uživatelů využívající aplikaci, počty přihlášení k ní, odezvy aplikací nebo chyby v nich. Na byznysové úrovni pak sbírá data o tom, jak probíhají samotné procesy. Příkladem může být zmíněné zpracování pojistné události – tedy jaké konkrétní akce se dějí, jak dlouho trvají a jak kvalitně jsou vykonané. „Všechna tato data, která jsme schopni zákazníkovi dodat, zvyšují jeho schopnost učinit rozhodnutí opřené o relevantní informace a adekvátněji tak reagovat na vzniklé situace. Data také umožňují rychleji odhalit incidenty – dokonce ještě dříve, než koncový uživatel vytvoří požadavek na service desku firmy,“ popisuje Petr Lukasík.

Tyto chytré analýzy jsou realizovány automatizovaně pomocí machine learningu a jsou pro zákazníky viditelné on-line v reálném čase. Obsahují přehledné vizualizace sesbíraných dat a jejich analytiku. Chytrý monitoring zvyšuje dostupnost aplikací a nabízí zákazníkovi také vhled do výkonnosti firmy.

Want us to contact you? Just tell us how.

via e-mail

By providing my contact information, I give consent to Tieto Czech s.r.o (IČ: 646 08 051) to process my personal data. This data will be kept for 12 months in accordance with the General Data Protection Regulation. General Data Protection Regulation.

via text message

By providing my contact information, I give consent to Tieto Czech s.r.o (IČ: 646 08 051) to process my personal data. This data will be kept for 12 months in accordance with the General Data Protection Regulation. General Data Protection Regulation.

via phone

By providing my contact information, I give consent to Tieto Czech s.r.o (IČ: 646 08 051) to process my personal data. This data will be kept for 12 months in accordance with the General Data Protection Regulation. General Data Protection Regulation.

Warning
Close