Co děláme

TietoClassify

Dnešní firmy používají pro správu digitálního obsahu celou řadu různých systémů, jež se často různě překrývají. Je tak čím dál těžší zajistit jednotný datový model pro oběh dokumentů a informací s nimi souvisejících. Každá platforma totiž většinou pracuje s vlastním datovým modelem a často chybí jednotící nástroj pro centrální správu těchto informací. Díky různým systémům a přístupům k této problematice se pak jednotná klasifikace dokumentů stává velmi složitým problémem. Abychom svým zákazníkům usnadnili život, vyvinuli jsme na základě podnětů našich kolegů z Finska v Ostravě řešení nazývané TietoClassify.

Celý vývoj včetně návrhu softwarové architektury, designu, programování, testování i následné údržby probíhá za použití agilních metod v Ostravě. Řešení je používáno několika vládními institucemi ve Finsku.

Chceš se
stát součástí Tieto?

Není nic jednoduššího. Řekni nám něco o sobě, připoj k tomu svůj životopis a my se Ti ozveme.

Navrhni si vlastní pozici